Historie a současnost

Cílem je vytváření podmínek pro spolupráci v rámci mikroregionu Podbrdska při obnově regionu, zajistit celoplošné zmapování problémů a nalezení nejvýhodnějšího způsobu jejich odstranění, propagovat daný region a získávat mu vážnost ve společenském povědomí i u státních institucí, pečovat o obnovu a prohloubení společenského a duchovního života.

Svazek je ustanoven jako pracovní a iniciativní skupina na podporu a koordinaci prací při obnově a rozvoji regionu.

 

V současnosti sou ve Svazku sdruženy tyto obce:

Láz, Bohutín, Podlesí, Příbram, Lhota u Příbramě, Obecnice, Sádek, Trhové Dušníky, Bratkovice, Čenkov, Ohrazenice, Křešín, Vysoká u Příbrami, Drahlín, Jince a Felbabka.

Svazek obcí Podbrdského regionu vznikl z původního Sdružení podbrdského regionu, které bylo registrováno v roce 1994. Historie ale začala mnohem dříve. Velká většina starostů po prvních komunálních volbách v roce 1991 byla nových a zcela nezkušených v této práci. Všichni cítili potřebu se scházet a vyměňovat si zkušenosti z každodenního provozu obce, ale z ostatních oblastí například legislativy, stavebnictví a mnoha dalších. To byl v té době hlavní důvod, proč založit toto sdružení. Všichni hledali společnou činnost, která by všechny spojoval. Pro náš region je hlavní dominantou Litavka a Brdy - proto tedy Svazek obcí Podbrdského regionu. Ten byl rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem vnitřních věcí 10.12. 2003 zapsán do registru svazků obcí pod číslem registrace 66/ 2002/ Pb.