Cílem je vytváření podmínek pro spolupráci v rámci mikroregionu Podbrdska při obnově regionu, zajistit celoplošné zmapování problémů a nalezení nejvýhodnějšího způsobu jejich odstranění, propagovat daný region a získávat mu vážnost ve společenském povědomí i u státních institucí, pečovat o obnovu a prohloubení společenského a duchovního života.