Svazek je ustanoven jako pracovní a iniciativní skupina na podporu a koordinaci prací při obnově a rozvoji regionu.

 

V současnosti sou ve Svazku sdruženy tyto obce:

Láz, Bohutín, Podlesí, Příbram, Lhota u Příbramě, Obecnice, Sádek, Trhové Dušníky, Bratkovice, Čenkov, Ohrazenice, Křešín, Vysoká u Příbrami, Drahlín, Jince a Felbabka.