Svazek obcí Podbrdského regionu vznikl z původního Sdružení podbrdského regionu, které bylo registrováno v roce 1994. Historie ale začala mnohem dříve. Velká většina starostů po prvních komunálních volbách v roce 1991 byla nových a zcela nezkušených v této práci. Všichni cítili potřebu se scházet a vyměňovat si zkušenosti z každodenního provozu obce, ale z ostatních oblastí například legislativy, stavebnictví a mnoha dalších. To byl v té době hlavní důvod, proč založit toto sdružení. Všichni hledali společnou činnost, která by všechny spojoval. Pro náš region je hlavní dominantou Litavka a Brdy - proto tedy Svazek obcí Podbrdského regionu. Ten byl rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem vnitřních věcí 10.12. 2003 zapsán do registru svazků obcí pod číslem registrace 66/ 2002/ Pb.