Během posledních dvou dnů přijali příbramští policisté přes tísňovou linku tři oznámení o nálezu munice. U Nepomuku šlo o 12 kusů dělostřelecké munice, na břehu vypuštěného rybníka nedaleko Drásova byl nalezen dělostřelecký granát a granát byl objeven také u obce Křepenice.

Při nálezu podezřelého předmětu je nutné zachovat nejvyšší míru opatrnosti. Zásadně s věcí nijak nemanipulujeme, protože hrozí poměrně vysoké riziko výbuchu, odstoupíme do bezpečné vzdálenosti a přivoláme policii přes bezplatnou linku 158. Příslušníci policie prostor zajistí a na místo se dostaví policejní pyrotechnik, který je odborníkem v dané problematice. Ten munici následně odveze nebo ji v krajních případech odpálí na místě.

 

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař

 

Jednou z velmi častých příčin dopravních nehod je střet se zvěří. Podzim a jaro se pak řadí k nejrizikovějším obdobím roku, kdy taková srážka hrozí.

Během tří zářijových týdnů byli příbramští policisté přivoláni k řešení jedenácti střetů se zvěří. Nejčastěji vbíhala do jízdní dráhy aut srnčí zvěř, následně divoká prasata a také liška. Lesní zvěř se může objevovat kdekoli, zejména za svítání či za soumraku.

Nejlepším preventivním opatřením před těmito nehodami je nízká rychlost jízdy, tím vzniklá prostor pro včasnou reakci. Řidiči by se měli plně věnovat řízení a neustále být obezřetní, obzvlášť v místech, kde se může zvěř vyskytovat. Pokud motorista spatří zvíře včas, měl by sešlápnout brzdový pedál a použít výstražné zvukové znamení. Jestliže již nejde srážce nijak zabránit, potom je nutné intenzivně brzdit a neuhýbat. Úhybný manévr je mnohem víc nebezpečný, hrozí např. přejetí do protisměru a střet s protijedoucím automobilem nebo náraz do stromu u silnice.

Se sraženým zvířetem nemanipulujeme, nikdy nemůžeme vědět, zda není něčím nakažené. Navíc zraněné zvíře může být agresivní a nebezpečné. Přivolaná policie pomůže kontaktovat příslušný myslivecký spolek, který se o zraněné či mrtvé zvíře postará. V žádném případě není možné si sraženou zvěř ponechat, šlo by o protizákonné jednání.

 

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař

 

Nárůst trestné činnosti prostřednictvím internetu nabývá v posledních letech nebývalých rozměrů. Banky evidují za prvních šest měsíců tohoto roku více než 31 tisíc kybernetických útoků na své klienty, tj. o 15 % víc než za stejné období loňského roku. Škody jdou do stovek milionů, v průměru na jednoho poškozeného vychází částka 21,5 tisíce korun. Nejvyšší škoda u jednoho klienta přesáhla dokonce 15 milionů.

Digitální doba, která mnohé věci usnadňuje, bohužel přináší i mnohá rizika. Nejlepší obranou před kyberútoky je osvěta, aby byli lidé schopni rozpoznat, že se je někdo snaží podvést, a hlavně nepodceňovali situaci. Pachatelé postupují sofistikovaně a dobře vědí, jak s oběťmi manipulovat. Časový nátlak, zastrašování, důvěra v lidský hlas, vyvolání pocitu snadného a rychlého zbohatnutí…

Příbramští policisté spustili nový preventivní projekt s názvem „Mysli, než klikneš“. Na odkaze https://www.bezpecnapribram.cz/kyberkriminalita zveřejňují aktuální podvodné obrázky, které lákají na investování do akcií či kryptoměn, podvržené e-maily zaslané od různých bank svým zákazníkům nebo falešné e-maily zneužívající jména pošty či jiných dopravců.

Více na: 

https://www.bezpecnapribram.cz/kyberkriminalita

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551354965046

 

Nastává doba houbaření. S tím však každoročně souvisí i pátrací akce po občanech, kteří se v lese ztratí nebo utrpí nějaká zranění. Důležité je pohřešovaného člověka najít co nejdříve, aby nedošlo k jeho dehydrataci či podchlazení. Pátrací akce jsou ale poměrně složité a náročné jak personálně, tak i na použití techniky, jedná se o rozsáhlé plochy k propátrání mnohdy v nepřehledném a nepřístupném terénu.

Pokud se osoba ztratí a má u sebe mobilní telefon, ať neváhá a co nejdříve se ozve na tísňovou linku. Mohou tak učinit i jeho příbuzní, kteří blízkého postrádají. Rozhodně to nechce čekat až na dobu, kdy se začíná stmívat. V případě bloudění je nejlépe jít jedním směrem a orientovat se podle nějakého bodu v krajině. Člověk určitě narazí na nějakou lesní či polní cestu, která ho někam dovede.

Navíc je možné používat lokátory osob, které u sebe mohou mít např. senioři, děti nebo vášniví obdivovatelé přírody, kteří také mohou v terénu ztratit orientaci. Pomocí lokátoru je pak možné určit přesné místo, kde se daný člověk nachází.

 

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař

 

Pohyb po CHKO Brdy v souladu s návštěvním řádem.

Nový preventivní projekt „Bezpečné Brdy“ připravili policisté z Plzeňského kraje spolu s kolegy ze Středočeského kraje pro návštěvníky chráněné oblasti. Dnes proběhlo již druhé představení daného projektu. Návštěvníci Brd obdrželi informační leták, který upozorňuje řidiče na zákaz vjezdu motorových vozidel a na místa, kde jsou vyhrazená parkoviště. Turistům připomíná pravidla správného chování s ohledem na vlastní bezpečí i přírodu apod. Na vybraných místech je k dispozici nálepka s QR kódem, jehož načtením se pak s informacemi budou moci seznámit i další návštěvníci.

Další informace na odkaze: https://www.policie.cz/clanek/sprava-stredoceskeho-kraje-zpravodajstvi-bezpecne-brdy.aspx

 

Bezpecne Brdy 1

Bezpecne Brdy 2 1

Bezpecne Brdy 3 1

Bezpecne Brdy 16. 8. 1

 

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař