Nastává doba houbaření. S tím však každoročně souvisí i pátrací akce po občanech, kteří se v lese ztratí nebo utrpí nějaká zranění. Důležité je pohřešovaného člověka najít co nejdříve, aby nedošlo k jeho dehydrataci či podchlazení. Pátrací akce jsou ale poměrně složité a náročné jak personálně, tak i na použití techniky, jedná se o rozsáhlé plochy k propátrání mnohdy v nepřehledném a nepřístupném terénu.

Pokud se osoba ztratí a má u sebe mobilní telefon, ať neváhá a co nejdříve se ozve na tísňovou linku. Mohou tak učinit i jeho příbuzní, kteří blízkého postrádají. Rozhodně to nechce čekat až na dobu, kdy se začíná stmívat. V případě bloudění je nejlépe jít jedním směrem a orientovat se podle nějakého bodu v krajině. Člověk určitě narazí na nějakou lesní či polní cestu, která ho někam dovede.

Navíc je možné používat lokátory osob, které u sebe mohou mít např. senioři, děti nebo vášniví obdivovatelé přírody, kteří také mohou v terénu ztratit orientaci. Pomocí lokátoru je pak možné určit přesné místo, kde se daný člověk nachází.

 

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař

 

Pohyb po CHKO Brdy v souladu s návštěvním řádem.

Nový preventivní projekt „Bezpečné Brdy“ připravili policisté z Plzeňského kraje spolu s kolegy ze Středočeského kraje pro návštěvníky chráněné oblasti. Dnes proběhlo již druhé představení daného projektu. Návštěvníci Brd obdrželi informační leták, který upozorňuje řidiče na zákaz vjezdu motorových vozidel a na místa, kde jsou vyhrazená parkoviště. Turistům připomíná pravidla správného chování s ohledem na vlastní bezpečí i přírodu apod. Na vybraných místech je k dispozici nálepka s QR kódem, jehož načtením se pak s informacemi budou moci seznámit i další návštěvníci.

Další informace na odkaze: https://www.policie.cz/clanek/sprava-stredoceskeho-kraje-zpravodajstvi-bezpecne-brdy.aspx

 

Bezpecne Brdy 1

Bezpecne Brdy 2 1

Bezpecne Brdy 3 1

Bezpecne Brdy 16. 8. 1

 

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař

 

Za první pololetí letošního roku řešili policisté na Příbramsku přes 570 dopravních nehod. Na příbramských silnicích zemřeli k dnešnímu dni tři lidé (loni za celý rok zemřeli čtyři lidé), vážně zraněno bylo 11 osob a přes 150 osob utrpělo poranění lehčího charakteru. Dvaatřicet motoristů, kteří způsobili nehodu, bylo pod vlivem alkoholu. Nejčastější příčinou dopravních nehod je nesprávný způsob jízdy a poté nepřiměřená rychlost. Škoda při nich způsobená přesahovala 46 miliónů korun.

Policisté ve snaze snížit nehodovost a ovlivnit nekázeň některých účastníků silničního provozu zvýší o letních prázdninách dohled na komunikacích, obzvlášť na místech s vyšším dopravním zatížením a na rizikových úsecích. Nejrizikovějším obdobím je zejména začátek července, kdy dochází ke značnému nárůstu dopravy, navíc vyjedou na silnice ve větší míře i motorkáři a cyklisté. O posledním červnovém víkendu se policisté zaměřili na řidiče pod vlivem návykových látek. Během neděle zastavili 177 vozidel a zjistili 16 přestupků. Tři osoby byly pod vlivem alkoholu, osm motoristů nebylo připoutáno a jedno vozidlo nemělo vyhovující technický stav.

Jak vlastně postupovat při dopravní nehodě? Někteří lidé jsou značně překvapeni vzniklou situací a vůbec nevědí, jak se zachovat. Účastník nehody je povinen neprodleně zastavit, následuje vypnutí zapalování, zajištění auta proti pohybu, rozsvícení varovných světel, obléknutí reflexní vesty a umístění výstražného trojúhelníku před místem havárie na okraj vozovky, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. Především na dálnici je nutné neprodleně opustit místo nehody a jít za svodidla. V případě zranění je nutno poskytnou první pomoc, přivolat záchrannou službu přes bezplatnou tísňovou linku 155, představit se, popsat charakter nehody, určit místo, počet postižených, jejich přibližný věk, popis zranění.

Policii je nutno přivolat, pokud škoda na majetku přesahuje 100 tisíc korun, dojde-li ke zranění či usmrcení osoby nebo je škoda způsobena třetí osobě. Vozidla by se neměla přemisťovat, ale vyžaduje-li to situace, např. vyproštění zraněné osoby, provoz hromadné dopravy, lze tak učinit, ale musí být vyznačeno postavení aut. Účastníci jsou povinni prokázat si navzájem totožnost a údaje o vozu. Na místě je možné vyplnit formulář - záznam o dopravní nehodě. Pokud druhý motorista nechce údaje sdělit, porušuje tím zákon, a můžete přivolat policii. Důležité je zapsat si registrační značku druhého automobilu a zjistit totožnost svědků.

 

Mnohým již začala, jiné teprve čeká dlouho očekávaná dovolená. Velké množství lidí v době volna pak opouští svá obydlí.  Rádi bychom si volné chvíle užili opravdu naplno, bez zbytečných starostí. Letní měsíce jsou ale z hlediska vloupání do domů a bytů nejrizikovějším obdobím roku. Každý však může bezpečnost svého bydliště ovlivnit tím, že bude dodržovat základní organizační opatření.

Minimální obranou proti zlodějům je řádné uzavření a uzamčení vstupních dveří a oken. Dané pravidlo platí, i když opouštíte domácnost jen na krátkou dobu. Pootevřená okna v pozici „ventilačky“ a různé prosklené plochy jsou pro nenechavce ideální vstupní cestou, kterou snadno překonávají.

Mechanické zábranné prostředky (mříže, bezpečnostní zámky, zodolněné dveře, bezpečnostní fólie na okna apod.) jsou základem každého zabezpečení objektu. Dokáží pachatele zdržet, případně odradit od nekalého úmyslu. Vhodným doplňkem jsou kamery, alarmy, světelné senzory. Navíc je třeba chránit i přilehlé objekty, jako garáže, kůlny atd. Policie se bohužel setkává i s případy, že majitelé venkovských stavení si své stodoly neuzamykají, uvnitř mají různou zahradní techniku, nářadí, jízdní kola. Tyto věci nechávají také volně ležet na zahradě. Přístupný žebřík dokonce může zloději umožnit snazší vstup do obydlí.

O odjezdu na dovolenou informujte pouze nejbližší okruh lidí, kterým věříme. Požádejte někoho z blízkých, aby vám chodil vybírat schránku na dopisy, větrat nebo občas večer rozsvěcet. Dojem obydlené domácnosti lze navodit i samospouští na televizi, nastavením spínače na světlo nebo venkovními pohybovými senzory. Nikdy nenechávejte na dveřích vzkazy, které mohou prozradit vaši nepřítomnost. Rozhodně se nechlubte před cizími lidmi, že máte doma cenné věci.

Na Příbramsku je nejčastější trestnou činností vniknutí do ostatních objektů, což jsou garáže, sklepy, kůlny a hospodářská stavení. V loňském roce policisté řešili 131 takových případů, dále bylo vykradeno např. 46 domů, 33 chat a 14 bytů.

V červnu proběhl Evropský den proti vloupání do obydlí. Na vykrádání objektů se zaměřuje preventivní projekt s názvem „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, který představuje souhrn opatření při ochraně domů, bytů a chat. Jeho cílem je informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů v kombinaci i s elektronickou ochranou. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent, zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb. Certifikované produkty významným způsobem snižují riziko jejich překonání a odrazují pachatele od vniknutí do obydlí. Hlavním nástrojem projektu je mobilní aplikace „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody na zabezpečení majetku, k dispozici je na Google Play nebo v App Store. Dalším cílem projektu je vzbudit u majitelů objektů zodpovědnost k vlastnímu majetku, zájem o jeho zabezpečení, ale klade důraz i na větší všímavost vůči svému okolí, případný pohyb podezřelých osob a vozidel je třeba nahlásit na bezplatnou linku 158.

Lidé se velmi obávají vloupání do svých domů či bytů, je to určitý vpád do jejich soukromí. K renovaci a vylepšování svých domovů věnují značnou část svého času, ale realizaci bezpečnostních opatření se již tolik nevěnují. Pocit bezpečí je ale v podstatě to základní, co k životu potřebujeme.

Další informace na: https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2023.aspx

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař

 

Dne 25.06.2023 v 17:23 hod. bylo nalezeno v obci Podlesí elektrokolo černo-zelené barvy. Bližší informace poskytne Obvodní oddělení policie ČR Příbram, tel. č. 974879770.

20230625 180500 1

20230625 185258 1