Dne 27.9.2018 bylo v odpoledních hodinách na linku 158 oznámeno, že v lesním porostu v k. ú. Čenkov v lokalitě Komorsko se pohybují dva muži a střílí do lesního porostu. Hlídkou PČR na místě zjištěno, že zde jedna osoba střílela, legálně drženou zbraní, na pařez a šišku umístěnou na něm. Hlídkou PČR byla u střelce provedena dechová zkouška, která vykázala hodnotu přes jednu promili alkoholu v dechu.

Muž se svým jednáním dopustil přestupku dle zákona o zbraních, za což mu horzí ve správním řízení pokuta až do výše 50 000,-Kč.

 

Komorsko 1  Komorsko 2

Dne 6. 10. 2018 prováděla hlídka OOP Příbram-venkov kontrolu zaměřenou na dodržování vjezdu vozidel, táboření a rozdělávaná ohnišť v CHKO Brdy. V lokalitě nádržka Alianka objevila hlídka zaparkovaný karavan. Nejen, že řidič neměl platné povolení k vjezdu a stání v CHKO Brdy, ale také na uvedeném místě tábořil.

Tímto svým jednáním se dopustil přestupku pro lesnímu zákonu, za což mu hrozí pokuta ve správním řízení až do výše 5. 000,-Kč.

 

Karavan 1 Karavan 2

Již třetím rokem dohlížejí příbramští policisté na Chráněnou krajinnou oblast Brdy, protože se jedná o rozsáhlé území, mnohdy s nepřístupným terénem, pomáhá jim ve střežení nová technika, terénní auta a čtyřkolky, poslední rok i bezpilotní dron.

Od začátku roku udělily hlídky celkem 267 pokut kvůli porušení zákazu vjezdu, 46x zde zaznamenaly neoprávněné parkování, 4x jízdu pod vlivem alkoholu a především v osmi případech řešily táboření s rozděláváním ohně v lese. Turisté tím porušili zákon o lesích, za tento přestupek jim hrozila ve správním řízení až patnácti tisícová pokuta. Během léta byl z uvedeného počtu 146x porušen režim vjezdu a 33x tu lidé neoprávněné zaparkovali.

 

                                                                                                                                                                  por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
                                                                                                                                                                          
komisař, tisková mluvčí PČR

 

dron 1

Dne 26. 8. 2018 prováděla hlídka obvodního oddělení policie Příbram-venkov kontrolní činnost v CHKO Brdy, kdy byl zjištěn výskyt tři zaparkovaných vozidel na místech, kde je to přísně zakázáno. V dopoledních hodinách byly zkontrolovaná dvě odstavená vozidla. První vozidlo bylo nalezeno u Dolejšího Padrťského rybníku. Další vozidlo bylo zkontrolováno na dopadové ploše Brda, u pozorovatelen orlí hnízda. V odpoledních hodinách bylo zkontrolované třetí vozidlo, kdy řidič toto vozidlo zaparkoval na dopadové ploše Jordán. Řidiči z Prahy se zřejmě nechtělo chodit příliš daleko, proto vozidlo zaparkoval přímo u bunkru Benešák. Dva řidiči byli vyřešeni blokově, kdy třetí byl oznámen na příslušný správní orgán.

Za porušení dopravní značky hrozí pokuta až do výše 2000,-Kč a za vstup do vojenského objektu dopadové plochy Brda hrozí pokuta ve správním řízení až do výše 100000,-Kč.

 

Auto Jordán Auto Pardte

Ve dnech 13.7.2018 a 16.7. 2018 byly hlídkami policie ČR zjištěné další ohniště a táboření.

Dne 13.7.2018 prováděla hlídka PČR za pomoci policejního drona dohled v CHKO Brdy. Za spolupráce s pozemní hlídkou bylo zjištěno ohniště na dopadové ploše Jordán, konkrétně na místě zvaném Houpák – k vyhlídce. Na místě byla nalezena jedna osoba. Další ohniště objevil dron pod vrcholem Houpák v místě zvaném Parmova nádrž. Na místě byly pozemní hlídkou nalezeny tři ženy, které udržovaly otevřený oheň. Všechny tyto osoby se dopustili přestupku proti lesnímu zákonu, za což jim horzí pokuta až do výše 15 000,-Kč.

O tři dny později, 16.7.2018, bylo na místě zvaném Seník pod Tokem nalezeny dvě osoby, které stanovaly mimo vyhrazená místa. I tyto dvě osoby se dopustily přestupku proti lesnímu zákonu, za což jim hrozí pokuta až do výše 5 000,-Kč. Stanování v CHKO Brdy je zakázáno.

 

Oheň 1 Oheň 2
Táboření 1 Táboření 2