NÁVRH ROZPOČTU na rok 2021

DOKUMENT ZDE

vyvěšeno: 18.11.2020

 


 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1

Dokument ZDE

vyvěšeno: 16.9.2020


 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

Dokument ZDE

vyvěšeno: 5.1.2020


 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rok 2019

Dokument ZDE

 

 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

 

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2019

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019  

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA RO 2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2019

ROZVAHA K 31.12.2019

PŘÍLOHA K 31.12.2019

vyvěšeno: 12.5.2020

sejmuto: