Název dokumentu   vyvěšeno   dokument 
 Rozpočtové opatření č. 3/2017  29.1.2018  ZDE
 Rozpočtové opatření č. 2/2017  25.10.2017  ZDE
 Rozpočtové opatření č. 1/2017  28.4.2017  ZDE
 Závěrečný účet za rok 2016  28.4.2017  ZDE
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016   27.3.2017  ZDE
 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016  27.3.2017  ZDE
 Rozvaha k 31.12.2016  27.3.2017  ZDE
 Příloha k 31.12.2016  27.3.2017  ZDE
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016   27.3.2017  ZDE
 Rozpočet na rok 2017  27.3.2017  ZDE