Návrh rozpočtu na rok 2020: DOKUMENT ZDE

vyvěšeno: 12.11.2019

 DELITKO

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 

 Název

 Vyvěšeno

 Sejmuto

 Dokument

 Závěrečný účet Svazku obcí  Podbrdského regionu za rok 2018  10.6.2019 ZDE

 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2018

 24.4.2019

 14.5.2019

ZDE

 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018

24.4.2019

14.5.2019

 ZDE

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018

24.4.2019

14.5.2019

ZDE

 Rozvaha k 31.12.2018

24.4.2019

14.5.2019

 ZDE 

 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

24.4.2019

14.5.2019

 ZDE

 Příloha k 31.12.2018

24.4.2019

14.5.2019

 ZDE

 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

DOKUMENT ZDE

vyvěšeno: 2.1.2019

 

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2019

DOKUMENT ZDE

vyvěšeno: 19.11.2018

bude sejmuto: 7.12.2018