ZÁVĚREČNÝ ÚČET 

 Název

 Vyvěšeno

 Sejmuto

 Dokument

Závěrečný účet Svazku obcí  Podbrdského regionu za rok 2017 13.6.2018 --------- ZDE ...

 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2017

 18.5.2018

 8.6.2018

 ZDE ...

 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017

 18.5.2018

 8.6.2018

ZDE ...

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017

 18.5.2018

 8.6.2018

ZDE ...

 Rozvaha k 31.12.2017

 18.5.2018

 8.6.2018

 ZDE ...

 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

 18.5.2018

 8.6.2018

 ZDE ...

 Příloha k 31.12.2017

 18.5.2018

 8.6.2018

 ZDE ...