Fabiánova naučná stezka

Fabiánova naučná stezka je základní páteřní turistická stezka v podobě umístění informačních panelů do jednotlivých obcí sdružených ve Svazku. Tato stezka propojuje jednotlivé obce, umožňuje, aby obce ve Svazku mohly následně přidružit svoje aktivity v turistickém ruchu na tuto Stezku.

Stezka prochází obcemi Vysoká u Příbrami, Láz, Bohutín, Příbram, Podlesí, Oseč, Obecnice, Sádek, Lhota u Příbrami, Trhové Dušníky, Bratkovice, Dominikální Paseky, Čenkov, Ohrazenice a Křešín.

Celkem je realizováno 38 topografických map, do kterých jsou citlivě vsazeny fotografie z jednotlivých obcí, které poukazují na pozoruhodnosti v daných obcích. Svazek pravidelně pořádá akce, které využívají zmíněnou turistickou stezku.

REPORTÁŽ Z VÝLETU 28.5.2016: ZDE

Svazek obcí Podbrdského regionu, partner projektu „Propagace turistické destinace Příbramsko“

V září 2010 byla schválena žádost města Příbram o dotaci na akci „Propagace turistické destinace Příbramsko“ z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.

Hlavním cílem projektového záměru je další zvýšení podílu cestovního ruchu jako prorůstové ekonomické aktivity ve městě Příbram a Svazku obcí Podbrdského regionu (destinace Příbramsko) a tím i Středočeském kraji. Opakovaná a intenzivní prezentace turistické destinace Příbramsko bude realizovaná formou účasti na veletrzích cestovního ruchu a dalších propagačních akcích a to jak v České republice, tak i v zahraničí, s cílem oslovit preferované cílové skupiny prostřednictvím touroperátorů a incomingových cestovních kanceláří. Veletrhy a propagační akce v ČR i v zahraničí jsou vytipovány jako vhodný distribuční kanál vzhledem k vysoké efektivitě osobního přístupu při jednáních, možnosti interaktivně prezentovat svou destinaci a operativně reagovat na potřeby a poptávku cílové skupiny, např. inovovanou nabídkou.

Veletrhy a akce, kterých se projekt týká:

Ø  Regiontour Brno ČR: 01/2011

Ø  Holiday World Praha ČR: 02/2011

Ø  Freiberg Německo: 06/2011

Ø  Tour Salon Poznaň Polsko: 11/2011

Ø  Regiontour Brno ČR: 01/2012

Ø  Holiday World Praha ČR: 02/2012

Název dotačního programu: Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy.

Celkový rozpočet projektu: 2,36 mil. Kč

z toho:

způsobilé výdaje: 2,35 mil. Kč

nezpůsobilé výdaje: 0,01 mil. Kč.

Výše dotace: 1,88 mil. Kč

Příspěvek z rozpočtu města Příbram: 0,48 mil. Kč

Doba realizace projektu: 07/2010 – 03/2012.