Na základě uzavřené Koordinační dohody o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti v teritoriu Svazku obcí Podbrdského regionu mezi Policií ČR a Svazkem obcí ze dne 3. 5. 2017 se uskutečnila další informativní schůzka dne 29. 11. 2017 za přítomnosti zástupců policie ČR, zástupců obcí a vedoucího CHKO Brdy p. Fišera. Strany se dohodly a jsou si vědomy, že ochrana veřejného pořádku a boj proti kriminalitě jsou jejich společným úkolem a že za využití svých kompetencí, prostředků, metod a forem práce a jejich vzájemné koordinace lze společným úsilím zlepšit bezpečnost a veřejný pořádek v regionu a tím i zvýšit pocit bezpečí jeho obyvatel.

IMG 1461