Valná hromada Svazku obcí Podbrdského regionu se koná 16.6.2022 v 16:00 hodin v Hostici Plzeňka - Bohutín.

POZVÁNKA ZDE