V záložce ÚŘEDNÍ DESKA - EKONIMIKA je vložen schválený rozpočet Svazku obcí Podbrdského regionu na rok 2019.