Dne 30. 7.2017 prováděla hlídka OOP Příbram-venkov hlídkovou a kontrolní činnost v CHKO Brdy, činnost byla zaměřena na dodržování zákazu vstupu do ochranného pásma 1. stupně u vodních nádrží sloužících jako zdroje pitné vody.

Hlídka u závory nad Octárnou řešila přestupek v dopravě, když kolem nich projelo vozidlo, jehož řidič zaparkoval i přes přítomnost policejní hlídky vedle policejního vozidla a následně odešel směrem ke břehu nádrže Octárna. Po vyřešení přestupku v dopravě hlídka PČR vyrazila za mužem, který byl v době kontroly na břehu nádrže vysvlečen do plavek. Muž hlídce uvedl, že šel k nádrži za účelem se jít vykoupat. Dále hlídce uvedl, že není držitelem platného povolení k vjezdu do CHKO Brdy.

Řidič se dopustil přestupku proti vodnímu zákonu dle § 116 odst. 1 písm. g) zák. č. 254/2001 Sb. a zároveň přestupku v dopravě dle § 125c odst. 1 písm. k) zák. č. 361/2000 Sb.

Za přestupek proti vodnímu zákonu hrozí přestupci pokuta do výše 20 000 Kč a za přestupek v dopravě pokuta do 2 000 Kč.

 

zákaz octárna

Dne 28. 7. 2017 v 16:10 hod. oznámil na linku 158 houbař, že při hledání hub v CHKO Brdy se ztratil a již 2 hodiny zde bloudí a nemůže najít cestu ven z lesa. Dále uvedl, že dle navigace se nachází někde poblíž kopce Klobouček na červené šotolinové cestě. Na místo byly vyslány dvě hlídky z OOP Příbram-venkov, které díky místní a osobní znalosti propátrávaly lesní cesty Buršovská, Sítová a Sítovská. Po chvíli byl ztracený houbař nalezen na lesní cestě Sítovská. Následně byl houbař dopraven ke svému vozidlu.

 

houby

ilustrační foto

Dne 22. 7. 2017 v 00:22 hod. bylo oznámeno na OOP Příbram-venkov, že v CHKO Brdy v oblasti zvané Oddělení 12 - Pilská nádrž byl zpozorován v lesním porostu hořet oheň, kdy kolem něj je několik osob. Na místě bylo ztotožněno celkem 7 osob, které po příjezdu policie uhasily oheň, následně jim bylo sděleno, že se tímto svým jednáním dopustily přestupku proti lesnímu zákonu dle § 53 odst. 1 písm. o) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, neboť do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělávaly nebo udržovaly otevřený oheň.

Za výše spáchaný přestupek může správní orgán uložit pokutu až do výše 15 000 Kč.

 

ohniště

Dne 18. července pátrali policisté společně s hasiči po zraněném cyklistovi, který si telefonicky přivolal pomoc, nebyl však schopen určit přesné místo, kde se nachází.

Těsně přes půl jednou odpoledne přijali na lince 112 tísňové volání. Cyklista jedoucí z kopce v Chráněné krajinné oblasti Brdy nezvládl řízení a přepadl přes řídítka. Při pádu si zřejmě zlomil nohu a nemohl chodit. Uvedl, že jel směrem od Obecnice na Octárnu. Na místo vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému a nejdříve projely dostupné lesní cesty v daném úseku, ovšem s negativním výsledkem.

Policisté převzali komunikaci se zraněným mužem a díky místní znalosti se snažili upřesnit místo. Nakonec policisté spolu s hasiči z jednotek HZS Příbram, SDH Obecnice a SDH Příbram-Březové hory v počtu 19 příslušníků započali v rojnici prohledávat nepřístupný terén. Do akce měly být povolány další síly a dokonce nasazen i nový dron. Po necelých dvou kilometrech, po hodině a půl od oznámení, se jim podařilo cyklistu nalézt. Nacházel se na lesní pěšině. Posádka záchranné služby 65letého muže ošetřila a jednotky společně provedly jeho transport na nosítkách na vzdálenost asi jeden kilometr až ke zpevněné komunikaci.

Pátrací akce jsou většinou poměrně složité a náročné jak personálně, tak i na použití techniky, jedná se o rozsáhlé plochy k propátrání a často v nepřehledném terénu. Ve výše uvedeném případu bylo podstatné, že zraněný člověk měl u sebe nabitý mobilní telefon. Je také možné používat i lokátory osob. Jsou to poměrně malá zařízení, která se mohou umístit např. do kapsy u oblečení. Většinou má lokátor i SOS tlačítko, které může člověk v nouzi použít. Některá zařízení umožňují telefonické spojení na předvolená čísla. Je pak možné určit přesné místo, kde se osoba nachází, dohledat lze i historii pohybu. Lokátory mohou u sebe mít děti, vášniví houbaři nebo obdivovatelé přírody, kteří se mohou v terénu ztratit.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

 

pátráací akce Brdy

 

Zajímá Vás práce Policie České republiky? Zajímavosti a informace naleznete na níže uvedených odkazech.

 

facebook logo 1          youtube icon          twitter icon