Poslední dobou se na sociálních sítích a internetovém portálu pribram.cz vyskytuje řada fotografií zaparkovaných vozidel v CHKO Brdy, i když řidiči vozidel nemají platná povolení k vjezdu a stání.

Těmito případy se začalo zabývat Obvodní oddělení policie Příbram – venkov, které tyto případy zadokumentuje a následně předá k projednání příslušnému správnímu orgánu.  Vzhledem k tomu, že se blíží letní prázdniny, bude v CHKO Brdy na parkování a průjezd zvýšený dohled policistů.

auto11   BMW

 

Dne 3. května došlo k uzavření koordinační dohody týkající se vzájemné spolupráce mezi Policií ČR a Svazkem obcí Podbrdského regionu. Účelem dohody je stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti v daném teritoriu.

Hlavním cílem je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a boj proti kriminalitě, do kterého je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejužší a nejefektivnější spolupráci mezi nimi. Oblasti spolupráce jsou např. směřování hlídkové činnosti do rizikových míst, spolupráce na projektech prevence kriminality, včasná výměna informací o vývoji bezpečností situace. Za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti i získávání podnětů od občanů bude také na webových stránkách www. podbrdsko.com vytvořen odkaz „Bezpečné Podbrdsko“.

turek  turek1

DELITKO