Dne 18. července pátrali policisté společně s hasiči po zraněném cyklistovi, který si telefonicky přivolal pomoc, nebyl však schopen určit přesné místo, kde se nachází.

Těsně přes půl jednou odpoledne přijali na lince 112 tísňové volání. Cyklista jedoucí z kopce v Chráněné krajinné oblasti Brdy nezvládl řízení a přepadl přes řídítka. Při pádu si zřejmě zlomil nohu a nemohl chodit. Uvedl, že jel směrem od Obecnice na Octárnu. Na místo vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému a nejdříve projely dostupné lesní cesty v daném úseku, ovšem s negativním výsledkem.

Policisté převzali komunikaci se zraněným mužem a díky místní znalosti se snažili upřesnit místo. Nakonec policisté spolu s hasiči z jednotek HZS Příbram, SDH Obecnice a SDH Příbram-Březové hory v počtu 19 příslušníků započali v rojnici prohledávat nepřístupný terén. Do akce měly být povolány další síly a dokonce nasazen i nový dron. Po necelých dvou kilometrech, po hodině a půl od oznámení, se jim podařilo cyklistu nalézt. Nacházel se na lesní pěšině. Posádka záchranné služby 65letého muže ošetřila a jednotky společně provedly jeho transport na nosítkách na vzdálenost asi jeden kilometr až ke zpevněné komunikaci.

Pátrací akce jsou většinou poměrně složité a náročné jak personálně, tak i na použití techniky, jedná se o rozsáhlé plochy k propátrání a často v nepřehledném terénu. Ve výše uvedeném případu bylo podstatné, že zraněný člověk měl u sebe nabitý mobilní telefon. Je také možné používat i lokátory osob. Jsou to poměrně malá zařízení, která se mohou umístit např. do kapsy u oblečení. Většinou má lokátor i SOS tlačítko, které může člověk v nouzi použít. Některá zařízení umožňují telefonické spojení na předvolená čísla. Je pak možné určit přesné místo, kde se osoba nachází, dohledat lze i historii pohybu. Lokátory mohou u sebe mít děti, vášniví houbaři nebo obdivovatelé přírody, kteří se mohou v terénu ztratit.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

 

pátráací akce Brdy

 

Zajímá Vás práce Policie České republiky? Zajímavosti a informace naleznete na níže uvedených odkazech.

 

facebook logo 1          youtube icon          twitter icon

 

V poslední době byl zjištěn i přes přísný zákaz nárůst ohnišť v CHKO Brdy. Lidé se rozděláváním ohňů v lesích dopouštějí porušování lesního zákona č. 289/1995 Sb., za který může orgán státní správy lesů uložit pokutu až do výše 15 000 Kč. Obzvláště v těchto dnech, kdy rtuť teploměru stoupá nad 30°C hrozí rozsáhlý, rychle se šířící požár lesního porostu. Škoda takto zničené krajiny může jít až do několika miliónů korun. 

 

ohniště 1  ohniště 2

ohniště 3  ohniště 4

Poslední dobou se na sociálních sítích a internetovém portálu pribram.cz vyskytuje řada fotografií zaparkovaných vozidel v CHKO Brdy, i když řidiči vozidel nemají platná povolení k vjezdu a stání.

Těmito případy se začalo zabývat Obvodní oddělení policie Příbram – venkov, které tyto případy zadokumentuje a následně předá k projednání příslušnému správnímu orgánu.  Vzhledem k tomu, že se blíží letní prázdniny, bude v CHKO Brdy na parkování a průjezd zvýšený dohled policistů.

auto11   BMW

 

Dne 3. května došlo k uzavření koordinační dohody týkající se vzájemné spolupráce mezi Policií ČR a Svazkem obcí Podbrdského regionu. Účelem dohody je stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti v daném teritoriu.

Hlavním cílem je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a boj proti kriminalitě, do kterého je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejužší a nejefektivnější spolupráci mezi nimi. Oblasti spolupráce jsou např. směřování hlídkové činnosti do rizikových míst, spolupráce na projektech prevence kriminality, včasná výměna informací o vývoji bezpečností situace. Za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti i získávání podnětů od občanů bude také na webových stránkách www. podbrdsko.com vytvořen odkaz „Bezpečné Podbrdsko“.

turek  turek1

DELITKO