Dne 6. 7. 2017 v 15:41 hod. hlídka OOP Příbram-venkov prováděla v CHKO Brdy u závory nad Octárnou dohled na BESIP zaměřený na průjezd vozidel bez platného povolení. Hlídka zastavila vozidlo Škoda Yeti jedoucí ve směru od obce Zaječov do obce Obecnice, kdy řidič vozidla při kontrole předložil povolení k průjezdu CHKO Brdy. Předložené povolení mělo jiný formát, než je originální vydání a registrační značka výše uvedeného vozidla vypadala jako dopisovaná. Z těchto důvodů bylo povolení zadokumentováno. Dalším šetřením bylo zjištěno, že povolení je padělané a tedy neplatné.

Tento rok se jedná již o třetí falešné povolení, které bylo odhaleno policisty OOP Příbram-venkov.

 

Detective Investigando 90880

Dne 5. 8. 2017 v 8:50 hod. hlídka OOP Příbram-venkov, prováděla kontrolní činnost v CHKO Brdy, kdy na místě zvaném "Jedlina" u Parmovy nádrže v lesním porostu hlídka zpozorovala hořet oheň. U ohně se nacházely 3 osoby. Ohniště bylo zajištěno kamením, kdy osoby uvedly, že o tom, že se v CHKO Brdy rozdělávat oheň nesmí, nevěděly. Poté oheň za přítomnosti hlídky řádně uhasily. Následně jim bylo sděleno, že se tímto svým jednáním dopustily přestupku proti lesnímu zákonu dle § 53 odst. 1 písm. o) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, neboť do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělávaly nebo udržovaly otevřený oheň.

Za výše spáchaný přestupek může správní orgán uložit pokutu až do výše 15 000 Kč.


ohniště 2 ohniště 1

ohniště

Dne 30. 7.2017 prováděla hlídka OOP Příbram-venkov hlídkovou a kontrolní činnost v CHKO Brdy, činnost byla zaměřena na dodržování zákazu vstupu do ochranného pásma 1. stupně u vodních nádrží sloužících jako zdroje pitné vody.

Hlídka u závory nad Octárnou řešila přestupek v dopravě, když kolem nich projelo vozidlo, jehož řidič zaparkoval i přes přítomnost policejní hlídky vedle policejního vozidla a následně odešel směrem ke břehu nádrže Octárna. Po vyřešení přestupku v dopravě hlídka PČR vyrazila za mužem, který byl v době kontroly na břehu nádrže vysvlečen do plavek. Muž hlídce uvedl, že šel k nádrži za účelem se jít vykoupat. Dále hlídce uvedl, že není držitelem platného povolení k vjezdu do CHKO Brdy.

Řidič se dopustil přestupku proti vodnímu zákonu dle § 116 odst. 1 písm. g) zák. č. 254/2001 Sb. a zároveň přestupku v dopravě dle § 125c odst. 1 písm. k) zák. č. 361/2000 Sb.

Za přestupek proti vodnímu zákonu hrozí přestupci pokuta do výše 20 000 Kč a za přestupek v dopravě pokuta do 2 000 Kč.

 

zákaz octárna

Dne 28. 7. 2017 v 16:10 hod. oznámil na linku 158 houbař, že při hledání hub v CHKO Brdy se ztratil a již 2 hodiny zde bloudí a nemůže najít cestu ven z lesa. Dále uvedl, že dle navigace se nachází někde poblíž kopce Klobouček na červené šotolinové cestě. Na místo byly vyslány dvě hlídky z OOP Příbram-venkov, které díky místní a osobní znalosti propátrávaly lesní cesty Buršovská, Sítová a Sítovská. Po chvíli byl ztracený houbař nalezen na lesní cestě Sítovská. Následně byl houbař dopraven ke svému vozidlu.

 

houby

ilustrační foto

Dne 22. 7. 2017 v 00:22 hod. bylo oznámeno na OOP Příbram-venkov, že v CHKO Brdy v oblasti zvané Oddělení 12 - Pilská nádrž byl zpozorován v lesním porostu hořet oheň, kdy kolem něj je několik osob. Na místě bylo ztotožněno celkem 7 osob, které po příjezdu policie uhasily oheň, následně jim bylo sděleno, že se tímto svým jednáním dopustily přestupku proti lesnímu zákonu dle § 53 odst. 1 písm. o) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, neboť do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělávaly nebo udržovaly otevřený oheň.

Za výše spáchaný přestupek může správní orgán uložit pokutu až do výše 15 000 Kč.

 

ohniště