Dne 26. 8. 2017 v 19:30 hod. prováděla hlídka OOP Příbram-venkov hlídkovou činnost v CHKO Brdy, kdy si v místě zvaném Baštinská louka všimla kouře vycházejícího z lesa. Hlídka na místě provedla kontrolu, kdy v lese u studánky zjistila ohniště a u něj 4 osoby, které následně hlídka ztotožnila. Osoby za přítomnosti hlídky ohniště řádně uhasili a následně jim bylo sděleno, že se tímto svým jednáním dopustily přestupku proti lesnímu zákonu dle § 53 odst. 1 písm. o) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, neboť do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělávaly nebo udržovaly otevřený oheň. Tento přestupek bude následně oznámen na příslušný správní orgán.

Za výše spáchaný přestupek může správní orgán uložit pokutu do výše 15 000 Kč.