Dne 22. 7. 2017 v 00:22 hod. bylo oznámeno na OOP Příbram-venkov, že v CHKO Brdy v oblasti zvané Oddělení 12 - Pilská nádrž byl zpozorován v lesním porostu hořet oheň, kdy kolem něj je několik osob. Na místě bylo ztotožněno celkem 7 osob, které po příjezdu policie uhasily oheň, následně jim bylo sděleno, že se tímto svým jednáním dopustily přestupku proti lesnímu zákonu dle § 53 odst. 1 písm. o) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, neboť do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělávaly nebo udržovaly otevřený oheň.

Za výše spáchaný přestupek může správní orgán uložit pokutu až do výše 15 000 Kč.

 

ohniště