Za první pololetí letošního roku řešili policisté na Příbramsku přes 570 dopravních nehod. Na příbramských silnicích zemřeli k dnešnímu dni tři lidé (loni za celý rok zemřeli čtyři lidé), vážně zraněno bylo 11 osob a přes 150 osob utrpělo poranění lehčího charakteru. Dvaatřicet motoristů, kteří způsobili nehodu, bylo pod vlivem alkoholu. Nejčastější příčinou dopravních nehod je nesprávný způsob jízdy a poté nepřiměřená rychlost. Škoda při nich způsobená přesahovala 46 miliónů korun.

Policisté ve snaze snížit nehodovost a ovlivnit nekázeň některých účastníků silničního provozu zvýší o letních prázdninách dohled na komunikacích, obzvlášť na místech s vyšším dopravním zatížením a na rizikových úsecích. Nejrizikovějším obdobím je zejména začátek července, kdy dochází ke značnému nárůstu dopravy, navíc vyjedou na silnice ve větší míře i motorkáři a cyklisté. O posledním červnovém víkendu se policisté zaměřili na řidiče pod vlivem návykových látek. Během neděle zastavili 177 vozidel a zjistili 16 přestupků. Tři osoby byly pod vlivem alkoholu, osm motoristů nebylo připoutáno a jedno vozidlo nemělo vyhovující technický stav.

Jak vlastně postupovat při dopravní nehodě? Někteří lidé jsou značně překvapeni vzniklou situací a vůbec nevědí, jak se zachovat. Účastník nehody je povinen neprodleně zastavit, následuje vypnutí zapalování, zajištění auta proti pohybu, rozsvícení varovných světel, obléknutí reflexní vesty a umístění výstražného trojúhelníku před místem havárie na okraj vozovky, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. Především na dálnici je nutné neprodleně opustit místo nehody a jít za svodidla. V případě zranění je nutno poskytnou první pomoc, přivolat záchrannou službu přes bezplatnou tísňovou linku 155, představit se, popsat charakter nehody, určit místo, počet postižených, jejich přibližný věk, popis zranění.

Policii je nutno přivolat, pokud škoda na majetku přesahuje 100 tisíc korun, dojde-li ke zranění či usmrcení osoby nebo je škoda způsobena třetí osobě. Vozidla by se neměla přemisťovat, ale vyžaduje-li to situace, např. vyproštění zraněné osoby, provoz hromadné dopravy, lze tak učinit, ale musí být vyznačeno postavení aut. Účastníci jsou povinni prokázat si navzájem totožnost a údaje o vozu. Na místě je možné vyplnit formulář - záznam o dopravní nehodě. Pokud druhý motorista nechce údaje sdělit, porušuje tím zákon, a můžete přivolat policii. Důležité je zapsat si registrační značku druhého automobilu a zjistit totožnost svědků.