Mnohým již začala, jiné teprve čeká dlouho očekávaná dovolená. Velké množství lidí v době volna pak opouští svá obydlí.  Rádi bychom si volné chvíle užili opravdu naplno, bez zbytečných starostí. Letní měsíce jsou ale z hlediska vloupání do domů a bytů nejrizikovějším obdobím roku. Každý však může bezpečnost svého bydliště ovlivnit tím, že bude dodržovat základní organizační opatření.

Minimální obranou proti zlodějům je řádné uzavření a uzamčení vstupních dveří a oken. Dané pravidlo platí, i když opouštíte domácnost jen na krátkou dobu. Pootevřená okna v pozici „ventilačky“ a různé prosklené plochy jsou pro nenechavce ideální vstupní cestou, kterou snadno překonávají.

Mechanické zábranné prostředky (mříže, bezpečnostní zámky, zodolněné dveře, bezpečnostní fólie na okna apod.) jsou základem každého zabezpečení objektu. Dokáží pachatele zdržet, případně odradit od nekalého úmyslu. Vhodným doplňkem jsou kamery, alarmy, světelné senzory. Navíc je třeba chránit i přilehlé objekty, jako garáže, kůlny atd. Policie se bohužel setkává i s případy, že majitelé venkovských stavení si své stodoly neuzamykají, uvnitř mají různou zahradní techniku, nářadí, jízdní kola. Tyto věci nechávají také volně ležet na zahradě. Přístupný žebřík dokonce může zloději umožnit snazší vstup do obydlí.

O odjezdu na dovolenou informujte pouze nejbližší okruh lidí, kterým věříme. Požádejte někoho z blízkých, aby vám chodil vybírat schránku na dopisy, větrat nebo občas večer rozsvěcet. Dojem obydlené domácnosti lze navodit i samospouští na televizi, nastavením spínače na světlo nebo venkovními pohybovými senzory. Nikdy nenechávejte na dveřích vzkazy, které mohou prozradit vaši nepřítomnost. Rozhodně se nechlubte před cizími lidmi, že máte doma cenné věci.

Na Příbramsku je nejčastější trestnou činností vniknutí do ostatních objektů, což jsou garáže, sklepy, kůlny a hospodářská stavení. V loňském roce policisté řešili 131 takových případů, dále bylo vykradeno např. 46 domů, 33 chat a 14 bytů.

V červnu proběhl Evropský den proti vloupání do obydlí. Na vykrádání objektů se zaměřuje preventivní projekt s názvem „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, který představuje souhrn opatření při ochraně domů, bytů a chat. Jeho cílem je informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů v kombinaci i s elektronickou ochranou. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent, zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb. Certifikované produkty významným způsobem snižují riziko jejich překonání a odrazují pachatele od vniknutí do obydlí. Hlavním nástrojem projektu je mobilní aplikace „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody na zabezpečení majetku, k dispozici je na Google Play nebo v App Store. Dalším cílem projektu je vzbudit u majitelů objektů zodpovědnost k vlastnímu majetku, zájem o jeho zabezpečení, ale klade důraz i na větší všímavost vůči svému okolí, případný pohyb podezřelých osob a vozidel je třeba nahlásit na bezplatnou linku 158.

Lidé se velmi obávají vloupání do svých domů či bytů, je to určitý vpád do jejich soukromí. K renovaci a vylepšování svých domovů věnují značnou část svého času, ale realizaci bezpečnostních opatření se již tolik nevěnují. Pocit bezpečí je ale v podstatě to základní, co k životu potřebujeme.

Další informace na: https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2023.aspx

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař