Dne 3. května došlo k uzavření koordinační dohody týkající se vzájemné spolupráce mezi Policií ČR a Svazkem obcí Podbrdského regionu. Účelem dohody je stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti v daném teritoriu.

Hlavním cílem je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a boj proti kriminalitě, do kterého je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejužší a nejefektivnější spolupráci mezi nimi. Oblasti spolupráce jsou např. směřování hlídkové činnosti do rizikových míst, spolupráce na projektech prevence kriminality, včasná výměna informací o vývoji bezpečností situace. Za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti i získávání podnětů od občanů bude také na webových stránkách www. podbrdsko.com vytvořen odkaz „Bezpečné Podbrdsko“.

turek  turek1

DELITKO