Dne 4. 11. 2018 prováděla hlídka obvodního oddělení Policie Příbram-venkov v CHKO Brdy dohled zaměřený na průjezd vozidel bez platného povolení. Při kontrole jednoho z vozidel, kdy řidič předložil povolení k vjezdu do CHKO Brdy, bylo na první pohled viditelně dopsaná registrační značka pro zastavené vozidlo. Dalším šetřením bylo zjištěno, že registrační značku na povolení dopsala dcera zastaveného řidiče. Tímto svým jednáním se dopustila přestupku proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy, za což jí hrozí pokuta ve správním řízení až do výše 50 000,-Kč.

V roce 2017 bylo takto odhaleno policisti z obvodního oddělení Policie Příbram-venkov 8 falešných povolení.

 

Povolenka nováilustrační foto