4

5

 

 Poznámka: výše uvedené statistiky vychází z období od 1.1.2021 do 10.12.2021.

 

V období od 1.1.2021 do 10.12.2021 bylo v CHKO uděleno celkem 93 pokut za neoprávněné parkování a dále 94 případů bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu a byly zaznamenány 3 porušení lesního zákona - oheň v CHKO.